Zbery

Za 1.polrok v školskom roku 2009/2010 sme nazbierali 7071 kg papiera a 14 577 ks PET - fliaš.

V 2. polroku sme nazbierali 12 865 kg papiera a 14 577 ks PET- fliaš.

V školskom roku 2009/2010 sme nazbierali 19 936 kg papiera a 26 333 ks PET- fliaš.

ekorok1

Náš EKO - KÚTIK

Náš EKO - KÚTIK

ekorok3

Zbierame PET - fľaše

ekorok4

Zbierame papier

ekorok5

ekorok6

Pravidelne sa staráme o čistotu v areáli našej školy. Triedime odpad, zbierame PET fľaše a papier a odpadky odhodené nespratníkmi.

ekorok7

 

Ekokaraoke

Dňa 18.2.2010 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže "Ekokaraoke". Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Do súťaže sa zapojilo sedem tried.

Vyhodnotenie:

1.kategória:

1.miesto    IV.A trieda - Učiteľka príroda

III.A trieda - Poď sa hrať

2.miesto    IV.B trieda - Chráňme si prírodu

3.miesto    II.C trieda - Zbierajte papier, zbierajte

II.A trieda - Chránime prírodu

2.kategória:

1.miesto   VII.B trieda - Nechcem byť breza plačúca

2.miesto   VI.A trieda - Príroda

ekorok8

Víťazi zo IV.A

ekorok9

Víťazi z III.A

ekorok10

Víťazi zo VII.B

ekorok11

Publikum

Gratulujeme našim štvrtákom. Obsadili 1. miesto vo finále súťaže EKOKARAOKE.

Text víťaznej piesne z finále EKOKARAOKE v CVČ Spektrum Prievidza - trieda IV.A:

ekorok12

UČITEĽKA PRÍRODA: Učiteľka tanca –P.Hammel

ZŠ Mariánska, Prievidza, 4.A

1. Príroda má zeleň – rastliny,

živočíchy, huby, kvetiny

a ak chce v nej človek zdravo žiť,

musí pre ňu niečo urobiť.

2. Nezahodiť smeti do vody,

vyjsť si rád do čistej prírody,

aj zvieratám v lese pomáhať,

ochrancom prírody chcem sa stať.

R: Prírodu zachrániť je môj sen,

špinu z lúk a lesov vynesiem,

papier, fľaše, sklo recyklujem,

ako zničiť odpad, to už viem.

Poďme spolu pomôcť prírode,

rastlinám aj rybám vo vode,

stromy v záhrade si zasaďme,

špinu v mestách kvetmi nahraďme.

medzihra

3. V horách skáču rýchle kamzíky,

spievajú si piesne sláviky,

mestá ale znečistené sú,

nevidno v nich krásu prírodnú.

4. Stačí iba málo urobiť,

každý odpad správne vytriediť,

zasadiť v záhradách kvetov pár

dať tak našim mestám EKO tvár.

R: Prírodu zachrániť je môj sen,

špinu z lúk a lesov vynesiem,

papier, fľaše, sklo recyklujem,

ako zničiť odpad, to už viem.

Poďme spolu pomôcť prírode

rastlinám aj rybám vo vode,

stromy v záhrade si zasaďme,

špinu v mestách kvetmi nahraďme.

Príroda je kamarát

Dňa 18.3.2010 sme sa v CVČ zúčastnili súťaže pre ŠKD - Príroda je kamarát. Išlo o športovo-vedomostnú súťaž pre žiakov 3. a 4.ročníka ŠKD. Získali sme 1. miesto. Viac nájdete tu.

ekorok13

ekorok14


Ekorok našimi očami

24.3.2010 sa konalo v CVČ finále Ekorok našimi očami - prezentácia na tému - Obezita problém našej generácie. Našu školu prezentovala Kristínka Fábryová, žiačka V.B triedy. Umiestnila sa na 4. mieste. Prezentáciu si môžete pozrieť tu.

Ekogaléria

Nasledujúce fotografie zobrazujú výrobky z obalov produktov firmy Nestlé.

ekorok15

Krokodíl

ekorok16

Dinosaurus

ekorok17

ekorok18

ekorok19

Ďalšie výrobky

ekorok20

Ďalšie výrobky


Náš  EKO – ERB

ekorok21

ekorok22

Autori erbu


Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií