Občianska náuka

Občianska náuka ( v 8. a 9. ročníku občianska výchova ) sa vyučuje od 5. ročníka po 9. ročník jednu hodinu týždenne. Jej cieľom je, aby sa žiaci vedeli orientovať v základných problémoch spoločnosti, v ktorej žijú.

5. ročník je zameraný predovšetkým na vzťahy v  rodine a v škole.

6. ročník vedie žiakov k tomu, aby boli hrdí na svoju vlasť a na to, že Slovensko je súčasťou Európskej únie.

7. ročník má voviesť žiakov do problematiky sociálnych vzťahov v spoločnosti.

8. ročník hovorí o štátnej moci, o občanovi a jeho právach, slobodách a povinnostiach.

9. ročník je v súlade s vekom žiakov zameraný na vážnejšie témy, akými sú ekonomická orientácia štátu a globálne problémy ľudstva.

 

Hodiny sú vedené formou riadeného rozhovoru a diskusie. Žiaci majú možnosť vyjadriť k témam svoj názor. 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií