V našej škole prebieha činnosť ŠKD v čase školského vyučovania od 6,00 hod. do 17,00 hod.

Vnútorný poriadok ŠKD
skd