Prehľad tried k 15.09.2018

 

Trieda

Počet žiakov

Počet chlapcov

Počet dievčat

Triedny učiteľ

1.A

14

6

8

PaedDr. Anna Valterová

1.B

15

8

7

Mgr. Miriam Lomnická

1.C

15

8

7

Mgr. Daniela Hajrová

2.A

11

7

4

Mgr. Elena Antalíková

2.B

27

11

16

Mgr. Monika Gregorová

3.A

13

7

6

PaedDr. Monika Malotová

3.B

18

10

8

Mgr. Katarína Letavajová

3.C

21

10

11

Mgr. Jarmila Repiská

4.A

10

8

2

Mgr. Dagmar Šmidáková

4.B

17

10

7

PaedDr. Alena Čavojská

4.C

18

8

10

Mgr. Michaela Kašičková

5.A

12

4

8

Mgr. Lucia Mellová

5.B

21

12

9

Mgr. Katarína Rosinová

5.C

21

10

11

Mgr. Alena Hírešová

6.A

12

7

5

Mgr. Aneta Škulcová

6.B

20

9

11

Mgr. Viera Jacková

6.C

18

6

12

Mgr. Jozef Macko

7.A

10

3

7

Mgr. Lenka Krajčíková

7.B

25

14

11

Mgr. Eduard Jelačič

8.A

30

18

12

Mgr. Ľubica Galovičová

9.A

24

13

11

Mgr. Daniela Bezáková

Spolu:

372

189

183

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií