Čítať celý článok...

 

P.č.

Krúžok

Ročník

Max. počet ž.

Vedúci

Čas konania

1

Hry s legom 1

1.-2.

15

Mgr. Antalíková

štvrtok 14:00-16:00

2

Hry s legom 2

3.-4.

15

PaedDr. Malotová

streda 14:00-16:00

3

Vedomostné hry 1,2

9.A

24

Mgr. Galovičová

Mgr. Krajčíková

utorok 14:00-16,00

streda 14:00-16:00

4

Stavanie robotov z lega

5.-9.

15

Mgr. Jacková

streda 14:00-16:00

5

Športové hry 1

1.-2.

15

Mgr. Repiská

streda 14:00-16:00

6

Športové hry 2

3. -4.

15

Mgr. Kašičková

streda 14:00-16:00

7

Florbal

5.-9.

20

Mgr. Macko

štvrtok 14:00-16:00

8

Žiacka organizačná rada

5.-9.

20

Mgr. Škulcová

podľa potreby

9

Športovo-gymnastický

4.-9.

20

Mgr. Ľ. Gregorová

utorok 14:00-16:00

10

Pohyb a hry 1

5.-9.

20

Mgr. Jelačič

pondelok, piatok

11

Pohyb a hry 2

5.-9.

20

Mgr. Ľ. Gregorová

utorok, štvrtok

 

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Niekoľko fotografií pedagógov pôsobiacich na našej škole.

Čítať celý článok...

www.marianska.edu.sk

Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom:

 

Čítať celý článok...

V našej škole prebieha činnosť ŠKD v čase školského vyučovania od 6,00 hod. do 17,00 hod.

Čítať celý článok...

 

V súčasnosti je Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza mestskou plnoorganizovanou školou s dobrými výchovno - vzdelávacími výsledkami. Prioritnou úlohou školy je vzdelávanie intelektovo nadaných detí v programe APROGEN, osvojenie si základov práce s počítačom a posun od ich užívateľského prístupu k aktívnemu, tvorivému a samostatnému riešeniu úloh na počítači a zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu.

Čítať celý článok...

historyPrievidza (www.prievidza.sk) patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku, bohatá je jej dávna história, ktorá podáva svedectvo o vynikajúcej úrovni školstva už v 14. storočí - často označované ako egregia schola - vynikajúca škola, celeberrimum gymnasium - veľmi slávne gymnázium, sídliace od r. 1675 u piaristov, ktorým bola zverená Františkou Khuenovou, vdovou po Pavlovi Pálfym, organizácia novej výučby mládeže.

Čítať celý článok...

Kontaktné informácie:

Čítať celý článok...

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií