Pracovníčka ŠKD: Soňa Pajdlhauserová

Oddych a relaxácia detí:

Po napätí z vyučovania a obede nastáva u detí útlm a väčšinou sú unavené. Na uvoľnenie detí používame rôzne relaxačné techniky ako sú cviky na uvoľnenie tonusu svalstva krčnej i celej chrbtice, nácvik správneho dýchania, precvičovanie očí, relaxačné rozprávky autogénny tréning, protistresové cvičenia, cviky na prepojenie mozgových hemisfér pre koordinovanú činnosť, iné zábavné cvičenia, odpočívanie pri hudbe, pri čítaní, pokojné činnosti a sociálne hry a iné.

Záujmová činnosť:

Uspokojiť záujmy nadaných detí nie je jednoduché vzhľadom na to, že ich inteligencia má rôzne formy a rovnako aj ich záujmy zasahujú do množstva rozličných oblastí. V našej škole je záujmová činnosť organizovaná v záujmových krúžkoch, ktoré prebiehajú súbežne a dieťa si má možnosť vybrať tie, ktoré mu vyhovujú. Vychovávateľ samozrejme aj mimo krúžkov poskytuje deťom možnosť na realizovanie tvorivej činnosti podľa momentálnej dispozície a záujmu.

Záujmové krúžky prebiehajú v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Rozvíjajúce aktivity:

Prehlbovať poznatky si môže dieťa v ŠKD štúdiom literatúry, sledovaním hodnotných programov, či videofilmov s náučným obsahom. Pri vychádzkach ich učíme spoznávať mesto, v ktorom žijú a okolitú prírodu. Návšteva ZOO, kde deti sa oboznámili s prácou v ZOO. Svoje schopnosti si cibria pri rôznych konštruktívnych a spoločenských hrách Dbáme na to, aby dieťa malo z tvorivého procesu radosť a tá sa stala hybnou silou k napredovaniu v objavovaní a poznávaní podstaty človeka a zmyslu jeho života.

Hodnotenie žiakov:

Uskutočňuje sa vždy na konci týždňa, kde sú prítomní všetci žiaci z 1. až 5. ročníka.

karneval-1-60 karneval-2-60
lego-kruzok-2-60 lego-kruzok-3-60
strigadni-2-60 tvorba-projektov-60
ucime-sa-60 vytvarny-kruzok-1-60

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií