Naše triedy programu APROGEN

Od 1.9.2002 bola zriadená so súhlasom MŠ SR, OÚ OŠM a TK Prievidza, gestorky projektu a odborného garanta PhDr. Jolany Laznibatovej, Csc. trieda, v ktorej sa realizuje program alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných detí APROGEN.

V školskom roku 2016/2017 máme na škole sedem tried programu APROGEN:

I. A

13 žiakov

triedna učiteľka

PaedDr. Anna Valterová

II. A

9 žiakov

triedna učiteľka

Mgr. Dagmar Šmidáková 

 

III. A

13 žiakov

triedna učiteľka

PaedDr. Monika Malotová

 

IV.A

14 žiakov

triedna učiteľka

Mgr. Elena Antalíková

 

V. A 

11 žiakov

triedna učiteľka 

Mgr. Lenka Krajčíková

VIII. A 

8 žiakov

triedna učiteľka 

Mgr. Viera Hegedüsová

IX. A 

9 žiakov

triedna učiteľka 

Mgr. Aneta Škulcová

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií