Možnosť zaškoliť mimoriadne nadané dieťa do 1. ročníka alternatívneho vzdelávania ponúka Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza - plnoorganizovaná mestská škola s triedami pre intelektovo nadané deti a s bežnými triedami so zameraním na vyučovanie predmetov tvorba projektov, informatika a práce s internetom.

 

Po zvážení intelektových schopností dieťaťa rodičmi a pedagógmi predškolských zariadení je potrebné:

  • vyplniť a doručiť prihlášku dieťaťa na adresu:

Základná škola

Mariánska ulica 554/19

971 01 Prievidza

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

  • zúčastniť sa testov a konzultácií (dieťa + zákonný zástupca) v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi podľa pozvánky
  • na základe výberu zúčastniť sa konečného výberu a odporúčania gestorky projektu PhDr. J. Laznibatovej
  • na základe rozhodnutia o prijatí žiaka do triedy pre nadané deti zúčastniť sa rodičovského združenia podľa pozvánky

 

Program APROGEN – alternatívny program edukácie nadaných


Dajme deťom šancu !

Poznámka:

Trieda pre intelektovo nadané deti bude zriadená v prípade dostatočného počtu žiakov.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií