Ako rodič zistí, či má intelektovo nadané dieťa?

 • Vypytuje saimage002
 • Je mimoriadne zvedavé
 • je mentálne aj fyzicky angažované
 • jeho nápady sú neobvyklé a originálne
 • stále sa hrá a aj tak dosahuje dobré výsledky
 • diskutuje o podrobnostiach a nejasnostiach
 • je nad kolektívom alebo mimo neho
 • jasne dáva najavo svoje pocity a názory
 • už vie, pozná, má vedomosti
 • po 1 – 2 opakovaniach látku dobre ovláda
 • vytvára abstrakcie , úsudky
 • preferuje starších, resp. dospelých
 • iniciatívne vytvára projekty, navrhuje zmeny
 • je proaktívne (snaží sa riadiť, kontrolovať)
 • teší ho poznávanie a samostatné učenie
 • je vynálezca, zlepšovateľ
 • vie predvídať, tušiť, odhadnúť
 • vníma problém, rozoberá ho a zdôvodňuje v komplexnosti
 • nadšene a so zanietením pozoruje
 • je veľmi sebakritické
 • odpovedá pohotovo, pričom komentuje najmä to, čo sa VYMYKÁ Z KONTEXTU, RESP. STOJÍ IZOLOVANE

 

ÁNO? APROGEN

Kritériá výberu
Výber do tried projektu APROGEN je zohľadnený v dvoch základných kritériách:

 • Dieťa musí byť vyšetrené psychologicky – v CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) najbližšie k miestu bydliska a dosiahnuť stanovenú hodnotu IQ a medzinárodne platnú hranicu nadania.
 • Dieťa musí dosiahnuť určitú úroveň čítania, počítania a písania paličkovým písmom resp. i písaným písmom.

 

Každé dieťa sa zúčastní prijímacích pohovorov

 • vedomostné skúšky (cca 3 mesiace pred zaškolením)
 • potvrdenie úrovne celkového vývinu poznatkov a záujmov
 • zistenie sociability a celkovej osobnostnej úrovne

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií