Vážení rodičia,

k plejáde úspechov našej školy patria aj športové výsledky, ktoré sme dosiahli v celonárodnom porovnaní. Prihlásili sme sa do dvoch celoslovenských projektov a uspeli sme. Škoda len, že stretnutie víťazných škôl sa uskutoční v obidvoch súťažiach 10.júna 2017.

Prvý projekt - projekt Nadácie TV JOJ - Floorball Challenge ( https://nadacia.joj.sk/floorball-challenge a https://www.facebook.com/floorballchallengeJoj/?fref=ts ) vyvrcholí zápasmi v Poprade. Budeme súťažiť o 3000 EUR, hokejky, športové oblečenie a iné zaujímavé ceny. Naším trénerom je René Štúr.

Druhý projekt - projekt DM Drogerie Market - Ľahšie to ide ľahšie ( https://www.dm-lahsietoidelahsie.sk/ ) sa uskutoční v Bratislave. Budeme súťažiť o 5OOO EUR na športové potreby do školy.

Všetky ostatné informácie nájdete na internetových stránkach projektov,  facebooku školy a nástenke v škole. Na nástenke v škole je aj zoznam žiakov, ktorí nás budú reprezentovať.

Preto Vás prosím, sledujte, fandite a myslite na nás 10. júna 2017 - budeme súťažiť v Poprade aj v Bratislave.

Ďakujem v mene našich žiakov - vašich detí.

Vyučujúca telesnej výchovy a koordinátorka uvedených projektov na našej škole Ľ.Gregorová

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií