Vážení rodičia,

stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy zabezpečuje školská jedáleň, ktorej kapacita je obmedzená. Z hľadiska zabezpečenia pravidelného stravovania a psychohygieny sa stravovanie detí v školskej jedálni od školského roku 2016/2017 realizuje v blokoch:

1. až 9. ročník desiata   9:40 – 9:55
1. a 2. ročník obed     11:35 – 12:05 5. vyučovacia hodina 12:05 – 12:50
3. a 4. ročník obed     12:30  - 13:00 6. vyučovacia hodina 13:00 – 13:45
5. až 9. ročník obed     13:25 – 14:00 7. vyučovacia hodina 14:00 – 14:45

V prípade, že žiaci 5. až 9. ročníka budú končiť vyučovanie 5. vyučovacou hodinou, pôjdu na obed hneď 12:30 hod.

Mgr. Ľudmila Peticová, riaditeľka školy

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií