Vážení rodičia,

rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. Pri príležitosti "Dňa rodiny" pripravujeme pre vás športovo-súťažné dopoludnie, ktoré sa v prípade priaznivého počasia uskutoční v sobotu 10. júna 2017 v čase od 09:00 do 14:00 v areáli školy, vstupné 2€ na osobu. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného množstva občerstvenia potrebujeme zistiť predbežný počet účastníkov. Deti Vám priniesli návratku, ktorú vyplnenú odovzdajte triednemu učiteľovi do 2. júna 2017. Konanie akcie bude potvrdené najneskôr 7.06.2017.

Tešíme sa na Vašu účasť.

zamestnanci školy

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií