image image image image image
Najstaršia škola v Prievidzi

s triedami vybavenými modernými digitálnymi technológiami.
Škola v klasickej budove, ktorá vytvára priestor pre rodinné prostredie. 

Máme veľmi dobré výsledky  
Školu dlhodobo charakterizujú veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 a úspechy žiakov vo vedomostných olympiádach i v športových súťažiach. Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci v oblasti programovania a robotiky.  
Operačný program VZDELÁVANIE Základná škola na Mariánskej ulici ukončila vo februári 2011 projekt z operačného programu VZDELÁVANIE - Premena tradičnej školy na modernú  
PONÚKAME
  • koncepciu netbookov v triedach ISCED 1
  • využívanie metódy CLIL so zameraním na anglický jazyk vo vyučovaní predmetov prírodoveda, tvorba projektov a výtvarná výchova
  • predmety anglický jazyk, informatika a tvorba projektov od 1. ročníka 
  • všetky triedy vybavené interaktívnymi digitálnymi technológiami 
  • internetovú žiacku knižku, elektronickú evidenciu školskej dochádzky
  • pestrú záujmovú činnosť 
APROGEN
Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza ako jediná v regióne vzdeláva intelektovo nadané deti. Program APROGEN Alternatívny program edukácie nadaných pod gestorstvom PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. V školskom roku 2010/2011 opustili školu prví absolventi programu pre intelektovo nadaných žiakov.  

Do pozornosti

Chceme Vás poprosiť o spoluprácu pri facebook hlasovaní o najlepšiu prácu výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania a civilnej ochrany". Každý okres má v tomto hlasovaní zastúpenú jednu prácu, ktorú vybrala detská porota okresu ako najlepšiu zo všetkých kategórií. Hlasovanie bude prebiehať od 20.2.2017 do 13.3.2017. Výtvarná práca, ktorá dostane najviac „Páči sa mi to“, sa stane víťazom. Veríme, že podporíte kandidáta okresu Prievidza. Link na hlasovanie:

https://www.facebook.com/civilnaochrna112/photos/a.600230743514498.1073741912.263101483894094/600239650180274/?type=3&theater

  
Od 16.02.2017 je opäť spustený zber papiera. Papier do zberu označte menom i priezviskom žiaka a triedou, do ktorej je žiak zaradený. 

08.02.2017 -  1. upomienka - neuhradený príspevok zákonného zástupcu na činnosť ŠKD - pdf

Informácie pre stravníkov  pdf 

  Oznam - poplatky ŠKD - dôležité zmeny!!! 

FACEBOOK  www.fb.com/zsmarianska 


lego     Asi ste to už počuli: Je potrebné podporovať  technické vzdelávanie a zručnosti na školách!  

Čítať celý článok...

Dňa 3. novembra 2016 už štrnásty krát predstavitelia spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.  podpísali zmluvu o spolupráci  s mestom Prievidza a finančne podporia aktivity škôl v projekte Ekorok s Nestlé Slovensko s.r.o., ktorý má v tomto školskom roku názov Život pod lupoupdf

ekorok1

 Ekoinfo

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

 

Ďakujem všetkým účastníkom, účinkujúcim a spoluorganizátorom za príjemne strávený piatkový večer. Fotografie nájdete tu:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1538317289531726.1073741847.567163856647079&type=3

 Mgr. Ľudmila Peticová, riaditeľka školy

 

 

Ročníkové práce - METODICKÉ USMERNENIA K ROČNÍKOVEJ PRÁCI

Čítať celý článok...

2 obrazok 2016
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane za rok 2016 download

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 104 / 2009

Stanovenie školských obvodov v meste Prievidza.

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 96 / 2008 s doplnkom

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v úplnom znení so zapracovaným doplnkom č.1, dodatkom č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č.6, č.7,č.8, č.9 a č.10

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií