image image image image image
Najstaršia škola v Prievidzi

s triedami vybavenými modernými digitálnymi technológiami.
Škola v klasickej budove, ktorá vytvára priestor pre rodinné prostredie. 

Máme veľmi dobré výsledky  
Školu dlhodobo charakterizujú veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 a úspechy žiakov vo vedomostných olympiádach i v športových súťažiach. Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci v oblasti programovania a robotiky.  
Operačný program VZDELÁVANIE Základná škola na Mariánskej ulici ukončila vo februári 2011 projekt z operačného programu VZDELÁVANIE - Premena tradičnej školy na modernú  
PONÚKAME
  • koncepciu netbookov v triedach ISCED 1
  • využívanie metódy CLIL so zameraním na anglický jazyk vo vyučovaní predmetov prírodoveda, tvorba projektov a výtvarná výchova
  • predmety anglický jazyk, informatika a tvorba projektov od 1. ročníka 
  • všetky triedy vybavené interaktívnymi digitálnymi technológiami 
  • internetovú žiacku knižku, elektronickú evidenciu školskej dochádzky
  • pestrú záujmovú činnosť 
APROGEN
Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza ako jediná v regióne vzdeláva intelektovo nadané deti. Program APROGEN Alternatívny program edukácie nadaných pod gestorstvom PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. V školskom roku 2010/2011 opustili školu prví absolventi programu pre intelektovo nadaných žiakov.  

Milí žiaci,

prázdniny sa pomaly končia a škola sa už na vás teší!

Nový školský rok 2019/2020 spolu otvoríme

dňa 2. septembra 2019 o 8,00h.

 
 skola deti

 

 

Vedenie školy


Stravníci školskej jedálne venujte pozornosť nasledujúcim oznamom!!!

Informácie k stravovaniu - september 2019.

Všeobecné informácie pre stravníkov.

 

if facebook 294685

Opäť 1. miesto v robotickej súťaži !!! :-)

Dňa 29. novembra 2018 sa konala celoslovenská robotická súťaž pre žiakovzákladných škôl G-robot na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Našu školu reprezentoval tím MarPrie v zložení Jakub Mašlonka, Šimon Plaštiak a Viktória Mašlonková.
Súťažili v kategórií "Vlastný model". Ich úlohou bolo postaviť a naprogramovať robota, ktorý je schopný vykonavať čo najširší rozsah domácich prác, resp. akýmkoľvek spôsobom je schopný pomáhať človeku v rôznych situáciách. Náš tím urobil robota TAN-MI-NO VRA-STRA-MIX, ktorý mal v sebe robota TANečníka, MIkrovlnku, NOsič batožiny, VRAtnik bytový a MIXér. Robot zaujal aj porotu a naši žiaci v ťažkej konkurencii obsadili 1. miesto. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspešné vystúpenia.

 

Čítať celý článok...

Informácie pre stravníkov ŠJ nájdete v tomto dokumente: pdf

Ročníkové práce - METODICKÉ USMERNENIA K ROČNÍKOVEJ PRÁCI

Čítať celý článok...

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií