image image image image image
Najstaršia škola v Prievidzi

s triedami vybavenými modernými digitálnymi technológiami.
Škola v klasickej budove, ktorá vytvára priestor pre rodinné prostredie. 

Máme veľmi dobré výsledky  
Školu dlhodobo charakterizujú veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 a úspechy žiakov vo vedomostných olympiádach i v športových súťažiach. Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci v oblasti programovania a robotiky.  
Operačný program VZDELÁVANIE Základná škola na Mariánskej ulici ukončila vo februári 2011 projekt z operačného programu VZDELÁVANIE - Premena tradičnej školy na modernú  
PONÚKAME
  • koncepciu netbookov v triedach ISCED 1
  • využívanie metódy CLIL so zameraním na anglický jazyk vo vyučovaní predmetov prírodoveda, tvorba projektov a výtvarná výchova
  • predmety anglický jazyk, informatika a tvorba projektov od 1. ročníka 
  • všetky triedy vybavené interaktívnymi digitálnymi technológiami 
  • internetovú žiacku knižku, elektronickú evidenciu školskej dochádzky
  • pestrú záujmovú činnosť 
APROGEN
Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza ako jediná v regióne vzdeláva intelektovo nadané deti. Program APROGEN Alternatívny program edukácie nadaných pod gestorstvom PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. V školskom roku 2010/2011 opustili školu prví absolventi programu pre intelektovo nadaných žiakov.  

Do pozornosti

Rodičovské združenie - 14. december 2017

Oznam - školská jedáleň

Z dôvodu uzávierky je možné odhlasovať stravníkov do 15.12.2017 vrátane. Po tomto termíne už nie je možné desiaty ani obed odhlásiť, stravu si môžete vyzdvihnúť do obedára do 14.00 hod. Za pochopenie ďakujeme ŠJ.

Rozvrhy hodín - školský rok 2017/2018 a zmena organizácie vyučovania

Oznam - poplatky ŠKD - školský rok 2017/2018

Vnútorný poriadok ŠKD

FACEBOOK www.fb.com/zsmarianska

Čo by ste považovali za dopravný prostriedok budúcnosti? Asi každý niečo iné. Dňa 27. októbra 2017 sa na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha uskutočnil 3. ročník robotickej súťaže G-Robot, do ktorého sa v dvoch súťažných kategóriách zapojilo 37 tímov z celého Slovenska. V kategórii Vlastný model – dopravný prostriedok budúcnosti si 30 tímov pripravilo rôzne verzie dopravných prostriedkov: obojživelné vozidlo, autonómne autobusy, autá, či taxík, reštauráciu putujúcu za svojimi návštevníkmi, robot na kolieskových korčuliach...

ZŠ Mariánska ulica z Prievidze sa tiež nedala zahanbiť. Žiak 9.A triedy Matej Mazúr, z jednočlenného tímu Mat Maz, so svojím modelom plávajúceho trimaranu (lode s jednou plachtou a tromi trupmi) zaujal, čo mu vynieslo 5. miesto v hodnotení poroty. Pre zaujímavosť: bol jediný s modelom lode a prezentoval ju na skutočnej vode!

Viac si o súťaži môžete pozrieť na stránke https://www.gymmt.sk/predmety/informatika/1155-3-ro%C4%8Dn%C3%ADk-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe-g-robot-2017-je-za-nami. Fotky sú na https://photos.app.goo.gl/i09v8Gih0Jtip7k53.

Lenka MazúrováČítať celý článok...

Čítať celý článok...

Informácie pre stravníkov ŠJ nájdete v tomto dokumente: pdf

Ročníkové práce - METODICKÉ USMERNENIA K ROČNÍKOVEJ PRÁCI

Čítať celý článok...

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 104 / 2009

Stanovenie školských obvodov v meste Prievidza.

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 96 / 2008 s doplnkom

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v úplnom znení so zapracovaným doplnkom č.1, dodatkom č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č.6, č.7,č.8, č.9 a č.10

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií