image image image image image
Najstaršia škola v Prievidzi

s triedami vybavenými modernými digitálnymi technológiami.
Škola v klasickej budove, ktorá vytvára priestor pre rodinné prostredie
(všetci sa poznáme :-) )
Máme veľmi dobré výsledky  
Školu dlhodobo charakterizujú veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 a úspechy žiakov vo vedomostných olympiádach i v športových súťažiach. Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci v oblasti programovania.  
Operačný program VZDELÁVANIE Základná škola na Mariánskej ulici ukončila  vo februári 2011 projekt z operačného programu VZDELÁVANIE - Premena tradičnej školy na modernú
PONÚKAME
  • koncepciu netbookov v triedach ISCED 1
  • využívanie metódy CLIL so zameraním na anglický jazyk vo vyučovaní predmetov prírodoveda a tvorba projektov
  • predmety anglický jazyk, informatická výchova a tvorba projektov od 1. ročníka 
  • všetky triedy vybavené interaktívnymi digitálnymi technológiami 
  • internetovú žiacku knižku, elektronickú evidenciu školskej dochádzky
  • pestrú záujmovú činnosť (LEGO DACTA, Programovanie s Baltíkom, Florbal, Volejbal, ...)
APROGEN
Základná škola na Mariánskej ulici ako jediná v regióne v z d e l á v a intelektovo nadané deti. APROGEN Alternatívny program edukácie nadaných pod gestorstvom PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. V školskom roku 2010/2011 opúšťajú školu prví absolventi programu pre intelektovo nadaných žiakov

Do pozornosti

halloween1Pochod svetlonosov halloween1

Vážení rodičia, milí žiaci, srdečne Vás pozývame na 4. ročník akcie "Pochod svetlonosov". Bližšie informácie nájdete tu pdf.

"Keď hračky pomáhajú"

Vážení rodičia, milí žiaci, v spolupráci s OZ ProLiberia sa v mesiacoch október - november 2016 uskutoční v našej škole zbierka terapeutických hračiek pre Detský domov Prievidza. Presný popis vhodných hračiek nájdete v tomto dokumente - pdfVeríme, že pomôžete deťom v detskom domove zapojením sa do zbierky. Hračky môžete odovzdať v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.

Ďakujeme za pochopenie a zapojenie sa do zbierky.

Kolektív zamestnancov školy

Informácie pre stravníkov  pdf 

  Oznam - poplatky ŠKD - dôležité zmeny!!! 

FACEBOOK  www.fb.com/zsmarianska 

Chcete sa dostať do televízie a neviete ako na to? Stačí sa zúčastniť na súťaži Robotický Battle na Alejovej v Košiciach. Napríklad 6. júna 2016. A potom: Pozor, točí ma telka!!!

Čítať celý článok...

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ - Základná škola, Mariánska ul. 554/19, Prievidza

Predmet     Celoslovenský priemer         Priemer školy    

Rozdiel priemernej úspešnosti školy

oproti národnému priemeru

Matematika 52,8% 66,8% +14%
Slovenský jazyk a literatúra    62,6% 75,2% +12,6%

 

Gratulujem našim žiakom k úspešnému zvládnutiu Testovania 9 a pedagógom ďakujem za ich kvalitnú a zodpovednú prípravu žiakov na testovanie.

Mgr. Ľudmila Peticová, riaditeľka školy

Dňa 21.4.2016 sa v Trenčíne na výstavisku Expo Center konal už jedenásty ročník súťaže Trenčiansky robotický deň.

Čítať celý článok...

corporate-logo

Vitalita školských záhrad

ekorok 2016

Príloha zmluvy EKOROK 2015/2016pdf

Čítať celý článok...

Ročníkové práce - METODICKÉ USMERNENIA K ROČNÍKOVEJ PRÁCI

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Viac článkov...

Stránka 1 z 2

Začiatok
Dozadu
1

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 104 / 2009

Stanovenie školských obvodov v meste Prievidza.

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 96 / 2008 s doplnkom

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v úplnom znení so zapracovaným doplnkom č.1, dodatkom č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č.6, č.7,č.8, č.9 a č.10

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií